Disclaimer

Igmes.nl stelt zich ten doel kennis met betrekking tot ‘anders’ spreken, communicatie en dysartrie in het bijzonder, laagdrempelig te bespreken. Het is nadrukkelijk de bedoeling om verder te kijken dan het spreken zelf. Thema’s als schaamte, leren, falen, en dergelijke verdienen hier dan ook ruimte. Deze website wil mensen (met én zonder communicatieve uitdaging) inspireren en motiveren om voluit te leven en grenzen te verleggen.

Deze website mist veelal wetenschappelijke onderbouwing. Voor hulp bij communicatieproblemen verwijs ik u naar uw huisarts. Die kan bepalen of logopedische interventie gewenst is.

Rechten
Kopiëren, verspreiden of de inhoud publiceren zonder toestemming is niet toegestaan. Het is nadrukkelijk ook niet toegestaan om foto’s en illustraties te gebruiken. Deze disclaimer kan overigens wijzigen. Mocht je vragen hebben of met mij in gesprek willen neem hier contact met mij op.

 

Karen Hekking, mei 2019