Discussie over de dialoog

In Nederland houden we van discussiëren en debatteren. We hebben een debatcentrum, een debatinstituut en debatwedstrijden. Debatteren en discussiëren zijn niet hetzelfde. In een discussie probeer je een ander te overtuigen van jouw mening of gelijk. Je bent volledig vrij hoe je die ander wilt overtuigen. Een debat gaat meestal uit van een sterk geformuleerde stelling. Voor- en tegenstanders trachten elkaar te overtuigen volgens vooraf gestelde spelregels. Er is een derde partij bij (Khadija Arib of een andere spelleider). Maar of het nou een discussie of een debat is… het gaat om winnen of verliezen.

Nee, dan een dialoog! Daar hoor je nooit iemand over. Maar ik ben fan! Een dialoog is een gesprek tussen minimaal twee personen, waarbij je vrij van gedachten kunt wisselen. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden. -Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan- zegt Google.

Dus met een dialoog leer je samen iets nieuws! Doe mij maar de dialoog! Ik begrijp werkelijk niet waarom er niet in iedere plaats een dialoogcentrum en dialooginstituut zit. Google kan nota bene alléén Theater de Dialoog in Ermelo vinden! Dat er geen dialoogwedstrijden zijn is natuurlijk zo klaar als een klontje. Het gaat niet om winnen of verliezen. Misschien wordt deze gedachtewisseling wél populair al we er een werkwoordsvorm bij verzinnen. Ik dialogeer, jij dialogeert, wij hebben verschrikkelijk gezellig zitten te dialogeren in het buurtcafé.