Dysartrie

Dysartrie is voor veel mensen een onbekend woord. Veel minder bekend dan ‘afasie’ bijvoorbeeld. Afasie is een taalstoornis. Iemand met afasie heeft moeite met het begrijpen van taal of het produceren daarvan. Moeite met het vinden van woorden, het bouwen van zinnen, het zeggen wat je bedoelt. Zie hier wat afasie in de praktijk betekent.

Dysartrie is een spraakstoornis. Iemand met dysartrie heeft moeite om de spieren aan te sturen die nodig zijn voor het spreken. Iemand spreekt daardoor traag, heel snel, rommelig, hakkelend of bijvoorbeeld nasaal. De articulatie is gestoord. Er is weinig informatie te vinden over dysartrie. Ik heb een kort filmpje gemaakt. Zie hier mijn korte uitleg over dysartrie. Let op: er zit muziek bij, zet desgewenst het geluid uit.