Gezondheid

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Deze definitie komt van Machteld Huber, arts-onderzoeker. Die had ik wel willen bedenken! Want deze definitie maakt mij in één klap tot een gezond mens! Ik voer de regie, op mijn eigen veerkrachtige 😉 wijze leid ik een waardevol leven. Met andere definities zal ik toch gauw in een minder gefortuneerde categorie terecht komen. Deze definitie geeft ruimte aan mensen om ondanks een aandoening toch een gezond leven te hebben. En toch wringt er iets bij mij.

Want wat zou ik, als ik zorgverlener was, met deze definitie doen? De regie over de zorg bij de zorgvrager leggen? Daar schuilt volgens mij een groot gevaar in. Regie voeren over een eigen leven zónder ziektes is voor veel mensen al een heidens karwei. In hoeverre leer je de regie voeren in je jeugd? In hoeverre kun je de regie voeren in je baan? En wat als er dan een aandoening (of ander euvel) je leven insluipt? Hoogstwaarschijnlijk start je als leek op euvel-gebied. De functies van leek/ regisseur en patiënt lijken mij moeilijk te combineren. Daar heb je anderen bij nodig. Daar hebben wij onze sociale omgeving, maar ook zorgverleners bij nodig. ‘Regie voeren’ vereist een aantal belangrijke vaardigheden. Te beginnen met inzicht in de eigen situatie. Gezond worden vraagt, in bovenstaande definitie, ook regievaardigheden.

Ik denk dat een aansluitende definitie nodig is om hem ook bruikbaar te laten zijn in de zorg. De definitie van zorg. Ik doe hier een poging om een definitie te formuleren. Hier is geen jarenlang onderzoek aan vooraf gegaan zoals bij Machteld Huber. Alsjeblieft, mail mij een herformulering, ik ben zoekende.

Zorg is de taak om, zolang dat nodig is, mét de zorgvrager de regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Deze roept ook veel vragen op. Maar hij doet, mijns inziens, recht aan alle zorgverleners (ook mantelzorgers) en aan de rol van de zorgvrager.