Oogcontact

Waarom zouden wij onszelf beperken? Als je ‘beter’ wilt communiceren krijg je in vrijwel ieder boek, ieder filmpje op Youtube, de tip om oogcontact te maken. Oogcontact is belangrijk. Je maakt een visuele verbinding. Maar oogcontact is vaak ook ingewikkeld. Sommige mensen kunnen makkelijker persoonlijk worden als er oogcontact is, anderen durven zichzelf beter te laten zien als ze niet gevangen zitten in de blik van een ander.

Ik ben zelf voorstander van de totaaltaxatie (nog niet bestaand woord, maar het bekt beter dan de -volledige inspectie-, toch?) Een totaaltaxatie houdt in dat je niet alleen de ander in de ogen kijkt, maar het hele gezicht, de houding, de mimiek, stemgeluid en gespreksinhoud meeneemt in je observatie. En dat je de interpretatie van wat je ziet zo lang mogelijk uitstelt. Je kijkt en luistert zonder oordeel. Soms begrijp je meer als je je niet laat beperken.